Swecur - för ditt välbefinnande 

 
 

Viktig information angående Corona viruset.


Vårt förebyggande arbete för att du ska kunna dansa och erhålla massage

 • Alla är välkomna till vår studio och till massage under förutsättning att;
 • Du är fri från symtom, ingen i familjen uppvisar symtom eller att du varit i kontakt med någon som bär på smitta/corona.
 • Att vi visar respekt och håller distans, på dansgolvet minst 1,5 meter, helst 2 meter
 • Att du tvättar händerna och spritar dem vid ankomst samt använder desinfektionssprit löpande under din vistelse. 
 • Om du måste nysa; tag ett par steg i från alla andra, nys i armvecket, tvätta händerna samt sprita
 • Du kan men måste inte bära munskydd
 • Vi gör det möjligt att dansa under dessa förutsättning som råder och genomför bland annat följande åtgärder inom lokalen;
 • Avtorkar alla tag-ytor före varje nytt danspass med desinfektionsmedel 80%ig (tag-yta = de ytor som man vanligen tar i med händerna)
 • Torkar samtliga golv före varje ny session
 • Vädrar lokalen före, under och efter varje pass
 • Ventilationen har ökats i lokalen för mer luftomsättning. Vi använder sprit på händerna vid beröring av tag-ytor, tvättar dem regelbundet samt håller distans till dig som kund
 • Vid massage använder vi munskydd och/eller ansiktsskärm 
 • Lokalen kan ta emot 50 personer, vid dans  ca 30st,  beroende på session
 • UNDER Pandemin reducerar vi antalet till max 6st för vuxna personer, det ger varje person ett utrymme om ca 3*2 meter. vilket ger en distans till nästa dansare om ca 3 meter.
 • Under Pandemin har vi normalt 30 minuter till 45 minuter mellan passen.
 • Under Pandemin har vi minst 30 minuter mellan massage kunder, för att hinna städa av, ventilera samt undvika möte med andra.


Tillbaka till DANS

Tillbaka till Massage


Länkar till myndigheter


Regionen

Folkhälsomyndigheten

Regeringen

Utrikesdepartementet

Krisinformation.se