Swecur - för ditt välbefinnande 

 
 

Välkommen till Swecur - affärskonsult

 

Presentation av några sektorer där vi är verksamma


Vision

Swecur arbetar med ledningen i organisationer och företag på olika nivåer där vi fokuserar på Vision, Mål, Strategier och Ständig utveckling.

Att på riktigt implementera denna struktur kommer att ge er organisation många fördelar, för att bara nämna några

  • Om ni har en Vision som är klar och tydlig, mål som är mätbara, arbetar med strategier för att nå era mål samt är klara över den situation som ni befinner er i idag kommer detta arbete betala sig självt.
  • Vi stödjer organisationen att hitta rätt former i syfte att förbättra ekonomin, styrningen samt kvaliteten genom att arbeta efter denna struktur. 


Organisations - ledarskaps - affärsutveckling

Vi arbetar målinriktat inom tre segment genom vår egen metod O*L*A


O-ptimera

genom att öka förståelsen för era interna stukturer, metoder och policys. 

För

L-egalisera

 

genom att varje ledare har en tydlighet i sin roll gällande, ansvar, befogenheter och kompetens. Vidare att medarbetarna har rätt förutsättningar att klara sina uppgifter samt är förtrogna med det egna ansvaret och de befogenheter som kommer med uppdraget.

 

A-nalysera

genom att förstå och vara överens om organisationenens styrkor och svagheter. Med denna kunskap åtgärda, korrigera samt projektera åtgärder i syfte att öka kvaliteten, effektiviteten och ekonomin.Mötesformer

Hur ser man till att mötas genom KÖRA: Kompetens / Ödmjukhet / Respekt / Ansvar

Att en organisation måste hålla möten är naturligt. Vi hävdar att det viktigaste för ett möte är att det tillför organisationen positiva fördelar.

Möten kan hållas  virituellt, mellan personer eller en blandning. 

 Vår metod ger en trygghet i de möten som ni har genom en gemensam struktur. Nedan våra tankar om strukturen, givetvis anpassningsbar.

  • Agendan ska vara tydlig och informativ, samtliga ska uppfatta vad syftet är med att mötas.
  • Inbjudan till mötet
  • Uppläggning av mötet
  • Faserna i mötet, dvs beslut,  redovisning,  uppföljning, information samt den centrala delen; diskussion och återkoppling
  • Tidsrespekt. Att mötestidens längd, dagordningen, att komma i tid,  respekteras av samtliga.

De olika möten ni håller och dess syfte, är viktiga att planera, förbereda samt utvärdera. Ett möte ska avslutas inom tidsramen och samtliga punkter ska vara avhandlade. Samtliga närvarande ska känna att syftet med mötet uppfyllts. De satta cirka tiderna för respektive fas ska hållas. 

 

Genom att arbeta enligt KÖRA modellen  kommer mötet bli effektivt, målinriktat och spännande vilket gör att deltagarna har förväntningar, är mer förberedda och utfallet blir mer konstruktivt.


Positiva arbetsplatser

DEN  POSITIVA  ARBET SPLATSEN. Där trivs medarbetare, mellanchefer och ledningen. Swecur Management arrangerar medarbetarutbildningar och kurser för chefsutveckling. Båda kan vara individuellt anpassade eller anordnas för en grupp. Beställaren har ett stort inflytande över kursernas upplägg och innehåll. 

Swecur Managements utbildare och konsulter har en gedigen erfarenhet av att både leda och utveckla, större som mindre företag. Vi är vana vid såväl offentliga arbetsplatser som privata och börsnoterade företag. Ambitionen är att skapa den positiva arbetsplatsen där trivsel och god stämning leder till kreativitet och utveckling.


En positiv arbetsplats leder till ökad kvalitet, bättre ekonomi högre närvaro, lägre personalmsättning, höjd kundnöjdhet, större utvecklingskraft; helt enkelt ett bättre företag - en bättre organisation.

 


 


Vi presenterar kort några av våra modeller och därefter vilka typer av uppdrag som utföres.