Swecur - för ditt välbefinnande 


        
 


Personaluthyrning

Att hyra in personal ses ofta som en flexibel lösning på företagets kompetensbehov när man till exempel står inför arbetstoppar, en organisationsförändring eller har behov av vikarier.  Ni kan också kontakta oss vid akuta behov, har vi möjlighet så svarar vi naturligtvis upp mot era önskemål.

En av många fördelar med att hyra in personal är att det sparar företagets eller institutionens kostnader eftersom bemanningen sker vid behov och kunden betalar enbart för de faktiskt arbetade timmarna. På följande sidor kan du se en mer detaljerad beskrivning av våra kompetenser.