Beskriv vad du söker, vilken typ av event/arrengamang du planerar att genomföra.

Vad händer efter att du kontaktat oss?

  • Vi tar kontakt och inbjuder dig för att titta och diskutera dina tankar.
  • Vi planerar mat, dryck och dekoration
  • Därefter får du en offert
  • Du väljer att lägga till, ta bort, acceptera eller förkasta.
  • Mindre kontrakt och en mindre förskottbetalning så vi alla är överens.
  • Genomförande
  • Utvärdering, blev det som det var tänkt?